ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 4

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
Untitled-2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส Standard Training Course for Coach of Bodybuilding and Physique Sports วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน         กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

Standard Training Course for Coach fo Bodybuilding and Physique Sports

วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน

ตารางการอบรม

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อภายใน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

การอบรม “หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส” Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and Physique Sports ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561

โปสเตอร์อบรมผู้ตัดสิน 2018

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

กรมพลศึกษา

ขอเชิญค่ายสมาชิกสมาคมฯ บุคลากรกีฬาในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบุคลากรกีฬาในเหล่าทัพ

สมัครเข้าร่วมรับการอบรม “หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส”

Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and Physique Sports

ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครจำนวน 40 คน เท่านั้น !!! 

(สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!!  (ไม่รับสมัครหน้างาน)

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****

1.เป็นสมาชิกในสังกัดของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

2.สังกัดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองส่งตัวจากทางสถาบันการศึกษา

3.เป็นบุคลากรของเหล่าทัพ โดยมีหนังสือรับรองส่งตัวจากทางกองทัพ

4.มีอายุ 30 – 60 ปี

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **
– จำนวน 40 คน

** สถานที่จัดอบรม **

– โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601
Email : reg.tbpa@gmail.com

** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 **

Download รายละเอียดโครงการอบรม

Download ใบสมัคร

 

การอบรม”หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส” Standard Training Course for Coach of Bodybuilding and Physique Sports ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

โปสเตอร์อบรมผู้ฝึกสอน (กรมพลศึกษา) 2018

ข่าวดีสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร NBCC

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

กรมพลศึกษา

ขอเชิญผู้สำเร็จหลักสูตร NBCC เข้ารับการอบรม “หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส” Standard Training Course for Coach of Bodybuilding and Physique Sports

ในวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.

เพื่อเตรียมสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส

รับสมัครเพียง 60 คนเท่านั้น !!! (สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!!  (ไม่รับสมัครหน้างาน)

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****
1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน

2.เป็นผู้ที่ผ่านการอบรบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนระดับชาติ (NBCC)
3. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากกรมพลศึกษา

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **
– จำนวน 60 คน

** สถานที่จัดอบรม **

– โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ.

ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601
Email : reg.tbpa@gmail.com

** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 **

Download รายละเอียดโครงการอบรม

Download ใบสมัคร

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย