คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยมี พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธี

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

v2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้

โครงการ เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน

วันที่ 13 และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

**** ไม่รับสมัครทางเฟสบุ๊ค *****

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าประกันการสมัคร 500 บาท
(ชำระค่าประกันการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพากายระดับชาติ)

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  หมดเขตวันที่ 5 มิถุนายน 2562

!!! รับจำนวนจำกัด !!!
(เงินประกันการสมัครคนละ 500 บาท จะคืนให้เมื่ออบรมครบหลักสูตร 2 วัน)

1548063470024

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ ”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562

 

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยในการเข้าร่วมศึกการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16th South East Asian Bodybuilding and Physiqe Sports Championship 2019 ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยในการเข้าร่วมศึกการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16th South East Asian Bodybuilding and Physiqe Sports Championship 2019 ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

29 นักเบ่งกล้ามพร้อมสู้ศึกเซาท์อีสเอเชีย

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ประมุขเพาะกายตั้งเป้าคว้า 9 ทอง

นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยนาย ธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิตผู้จัดการทีม และคณะกรรมการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ ผุ้ฝึกสอนทีมชาติไทย ร่วมด้วยนักกีฬาทั้ง 29 คนเดินทางเพื่อไปร่วมการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสเซาท์อีสเอเชีย 2019 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พีจี 0707

สำหรับการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสเซาท์อีสเอเชีย 2019 จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.62 ที่ เมียนมาร์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ทำการคัดเลือกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 29 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย19 คน รุ่นเพาะกาย นาย ทักษ์ดนัย เขตตระการ ,นาย อภิสิทธิ์ นาคำ, นาย วรธน มัชฌันติกะ,นาย อุทัย ดำริห์, นาย ไชยธนงค์ เสียงล้ำ, นายทองปาน ลำมะนะ, นาย สุวิทย์ เกตุจินสา, นายวุฒิชัย กองสุขล นายสมนึก มนติร์โท,รุ่นแอธเลติกฟิสิค นายณัฐพงษ์ วงค์ชัยสิทธิ์, นายกิตติพงษ์จันสุวรรณ์, นายวิศรุต บุญศิริ, นายสุทธิพงษ์ หิรัญพิช, สปอร์ตโมเดลนายกฤตคุณ ภู่กรวัฒน์, นายสุพันธ์ ไหมสีทอง, นายสุเมธ ใจอาจ , นายเทพพร พวงทับทิม, ฟิตเนสชาย นายปทินันท์ กรรณงค์, นายณัฐวัตรโพธิ์ฉัตร

นักกีฬาหญิงจำนวน 10 คน ประกอบด้วย รุ่นแอธเลติกฟิสิค นางสาวนิศรา โสกุล, นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์, โมเดลฟิสิคหญิง นางสาวชฎาทิพย์ จันทรัตน์, นางสาวนภัสนันท์ หัวรักกิจ,นางสาวชัชฎากา พุทโธสิทธิ์,นางสาวสกุลธนา จันทะโก, นางสาวนาตาลี สุขโข, นางสาวชาลิสาบำรุงชาติ, ฟิตเนสหญิง นางสาวพรชนก ปลื้มจิตร , นางสาวอธีน่า ฟิโอน่า ซิมเม็น

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับในครั้งนี้เรามีนักกีฬาใหม่และนักกีฬาที่เคยทำผลงานในระดับโลกมารวมกัน ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเหรียญทองน่าจะได้สัก 8-9 เหรียญทอง และนักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากครั้งนี้ก็จะได้ไปแข่งขันต่อในรายการ ชิงแชมป์เอเชีย 2019 ระหว่างวันที่ 11-17กันยายน 2562 ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนคนที่ได้อันดับ 2-3 ซึ่งถ้าอยากแก้ตัวก็จะให้ไปแข่งขันรายการ อีลิท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล 2019 ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 62 ถ้าได้แชมป์ก็จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในการคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียต่อไป

*******************************

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย