ประกาศด่วน!!! แจ้งนักกีฬาเพาะกายอาวุโส ที่จะเข้าร่วมแข่งกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

ประกาศด่วน!!! แจ้งนักกีฬาเพาะกายอาวุโส ที่จะเข้าร่วมแข่งกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

1.ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์
จากวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562
เป็นวันที่ 1-7 มิถุนายน 2562

2. การขึ้นทะเบียน
ได้หารือกับส่วนกลางแล้วได้ข้อสรุปดังนี้
1. คนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาในสังกัดจังหวัด ไม่ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ แต่ขอให้ตรวจสอบว่าชื่อของตนได้คีย์เข้าระบบหรือยัง

2. หากมีผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนไม่ทัน ขอให้มาขึ้นทะเบียน และส่งให้ กกท.ก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2562. (ขอความกรุณาส่งให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

3. นักกีฬาที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีความประสงค์จะย้ายการขึ้นทะเบียนไปจังหวัดอื่น หรือย้ายมาจังหวัด ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562. โดยไม่ต้องดูภูมิลำเนาว่าอยู่ในจังหวัดหรือไม่

6723

ประเภทการแข่งขัน

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน

แบบฟอร์มการขอย้ายสังกัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Championships 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย

Thailand Muscle and Physique Championships 2019

0001

0002

0003

0004

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าแข่งขัน TMPC 2019

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร 02-1709601 หรือ 094-304 5430

เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

destfilename-0

destfilename-1

destfilename-2

รายชื่อผู้เข้าอบรม

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 21 มกราคม – 22 มกราคม 2562

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-1709601 หรือ 092-9067296

1548063470024

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5National Bodybuilding Coaching Certificate Course (์ฺNBCC)

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 National Bodybuilding Coaching Certificate Course (์ฺNBCC) วันที่ 13 กุมาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 5th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5  National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562  โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เรืองเวศ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย