เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Asia Pacific Bodybuilding Championships วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

Posterthai

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Asia Pacific Bodybuilding Championships
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ

(ไม่รับสมัครหน้างาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2562**

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

Don’t miss!!! Asia Pacific Bodybuilding Championships

@The Nine Center Rama 9  Bangkok , Thailand

August 17-18, 2019

Any nationality can be registered

Registration Period :  10th August, 2019

No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240
Tel : 02-170-9601 E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Final Entry date: Saturday 10th August, 2019 ****

 

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2562

Gallery Day 1

Gallery Day 2

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกลาางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ ”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน2562

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกลาางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand International Elite Physique Championships 2019

0001

0002

0003

0004

0005รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน TIEPC 2019

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร  092-278 6816

เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2562

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย