ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตสู้COVID19”

ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม แคลอรี่เครดิตสู้COVID19

อันดับที่ 1 – อันดับที่ 5

 

รางวัลชมเชย 20 รางวัล

 

Popular Vote 2 รางวัล

*** สำหรับผู้ที่ได้ รับรางวัล 27 ท่าน***

ให้ติดต่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน Inbox เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

****ประกาศ ด่วน!!!!****

ใบขึ้นทะเบียนบุคลากร พกว

****ประกาศ ด่วน!!!!****

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
ทุกคน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับต้นตามมาตรฐานการฝึกอบรมของสมาคม

***ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านส่งข้อมูลที่กรอกครบถ้วนตามเอกสารการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” มาที่ Reg.tbpa@gmail.com

หลักฐานการขึ้นทะเบียน
1.ใบขึ้นทะเบียน
2.สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

Download ใบขึ้นทะเบียน

สแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่   Reg.tbpa@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-278-6816

<< หมดเขตการขึ้นทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้ >>

สมาคมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ทางเพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

 

 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19ซึ่งได้รับการจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ณ อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

112713

112706

Download เอกสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PorGuy-3June-6x5SK-fc

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3   มิถุนายน  2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่  และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย