ผลงานรวมสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผลงานรวมสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
TBPA Work Book 2020

ขอขอบคุณ บทเพลง Happy Cat และ Cry
จาก Music with you Channel

 

แจ้งประกาศด่วนที่สุด !!!! ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NBCC)

7nbccแก้

แจ้งประกาศด่วนที่สุด !!!!
ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NBCC) ไปเป็นวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ที่เดิม

นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_1รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_2รายชื่อผู้เข้าอบรม NBCC 7th_Page_3

**หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 6  มกราคม  2564

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย