สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จัดอบรมผู้นำเครือข่ายออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา จัดอบรม ผู้นำเครือข่ายออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2020

PosterEsantokk-01

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand E-San Classic Bodybuilding
and
Physique Sports Championships 2020
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

**หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563 **

 

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

 

Don’t miss!!! Thailand E-San Classic Bodybuilding 
and Physique Sports Championships 2020

@Khon Kaen Hall, 5th Floor, Central Plaza Khon Kaen
Province , Thailand

October 24 – 25, 2020 

Any nationality can be registered

Registration Period : 15th October, 2020

No Registration Fee

Detail

Registration

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240  Tel : 02-170-9601
E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Due date for the registration : October 15, 2020 ****

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ
1st THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563  โดยมี คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์ เกมส์ ครั้งที่ 1
เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 19 กันยายน 2563  ณ ศูนย์การค้า
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

GALLERY

Day1 & Opening Ceremony Bodybuilding (TOMG) @ TheNineCenterRama9

Day 2 Bodybuilding (TOMG) @ TheNineCenterRama9

นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่้ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 1st Thailand Open Masters Games (TOMG) ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในรายการ การแข่งขันกีฬาสูงอายุไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ (1st Thailand Open Masters Games)

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในรายการ
การแข่งขันกีฬาสูงอายุไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์
(1st Thailand Open Masters Games)

วันที่ 19-20 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

***หากท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ***
กรุณาติดต่อ โทร 02-1709601 หรือ 092-278-6816
เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
+

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย