เหลือเพียงไม่กี่วันแล้วครับ สำหรับการสมัครเข้าแข่งขัน “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”

อีก 13 วันเท่านั้น สำหรับการรับสมัคร “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”