ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งเพศชายและหญิงที่สนใจการออกกำลังกายในรูปแบบ weight training เข้าร่วมในกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks”

Untitled-1

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศภายใต้โครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งเพศชายและหญิงที่สนใจการออกกำลังกายในรูปแบบ weight training เข้าร่วมในกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks” ซึ่งเป็นโครงการแนะนำการออกกำลังกายโดยทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก หรือ weight training ให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการรักษาสุขภาพโดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฟิตเนส The Physique ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนตลอดการอบรม

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียน-นักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี
2. หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ

กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรรม
1. เริ่มโครงการวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
2. อบรมทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ ในเวลา 15.00 -16.30 น. ณ ศูนย์ฟิตเนส The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

อบรมฟรี!!!!
ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com
โทรศัพท์และโทรสาร  0-2170-9601 และ 0-2170-9602

Download ใบสมัคร ปิดเทอมนี้มี Sixpacks

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

<<รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562>>

!!! รับจำนวน 50 คนเท่านั้น !!!
*หากมีผู้สมัครครบจำนวน สมาคมขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที*

1548063470024

รายชื่อนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ที่ผ่านการคัดตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค. 2562 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

0001

รายชื่อนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ที่ผ่านการคัดตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค. 2562 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่

 

ประมวลภาพการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ ” เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ประจำปี 2562

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ประเทศไทย นำโดย คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้ฝึกสอน ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ประจำปี 2562 ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค. 2562  ที่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมี คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ ให้โอวาทนักกีฬาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ศูนย์การค้า ไอที สแควร์ หลักสี่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย