ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมี คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

Gallery

Day 1 Thailand Payap Classic 2020 @Central Festival Chiangmai

Day 2 Thailand Payap Classic 2020@Central Festival Chiangmai

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7 “7TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE”

7nbcc

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมัครเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 7

7th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

วันที่ 13-15 มกราคม 2564

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2564

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

**** ไม่รับสมัครทางเฟสบุ๊ค ****

 

** ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม **

(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

  1. สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
  2. บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
  3. บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****

  1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
  2. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี

– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

!!! รับสมัครจำนวน 60 คน !!!

 

Download รายละเอียด

Download ใบสมัคร

 

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
E-mail : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร
(ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ)

ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือ สแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
E-mail : reg.tbpa@gmail.com

<<< กรุณาส่งหลักฐานให้ครบ
มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งหลักฐานครบก่อนเท่านั้น >>>

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  หมดเขตวันที่ 10 มกราคม 2564

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Payap Classic 2020 (หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand Payap Classic 2020
(หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย)
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จ.เชียงใหม

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_4

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_5

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน Thailand payap 2020_Page_6

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

เวลา 09.00 – 17.00 น.

**ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563**

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

GALLERY

ประมวลภาพการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย