การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”
ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก
คุณกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

Gallery

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

มอบเกียรติคุณของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกWorld Bodybuilding and Physique Sports Federation’s Award

วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย มอบรางวัลเกียรติคุณของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก World Bodybuilding and Physique Sports Federation’s Award ให้ แก่
– ดร. ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
– นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย
– นายธัชนาถ ทองประกอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

Asia Pacific Bodybuilding Championships At The Nine Center Rama9 Bangkok , August 17-18 , 2019

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Asia Pascific Bodybuilding Championships
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ  ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ร่วมด้วย
หม่า เหว่ง กวง ประธานสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมเปิดการการแข่งขัน

Gallery

Opening ceremony

August 17, 2019

August 18, 2019

 

 

 

Anniversary 60th ABBF’s Party @Alexander, Bangkok

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย, มร.หม่า เหว่ง กวง ประธานสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันเปิดแชมเปญฉลองครบรอบ 60 ปีสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียในงานเลี้ยงที่ห้องสกายบอลรูม ชั้น 18
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง 

 

WBPF’s Award @The Grand Four Wing, BANGKOK

วันศุกร์ที่ 16สิงหาคม 2562 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถ.ศรีนครินทร์ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเกียรติคุณจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) ให้กับผู้มีคุณูปการแก่วงการกีฬาเพาะกายในประเทศไทย โดยมี ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นประธาน และมี
นายศุกรีย์​ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตนเสแห่งประเทศไทยร่วมกล่าวต้อนรับ
สำหรับบุคลกรทางการกีฬาที่ทางสหพันธ์ก๊ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ประกอบ รางวัลดีเด่น ได้แก่
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ , ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รางวัลเหรียญทอง ประกอบด้วย ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์,นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร , ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, วรเทพ มากโภคา
คอลัมน์นิสต์และผุ้สื่อข่าวจากนสพ.ไทยรัฐ , ดร.นนทชัย ศานติบุตร ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย