Downloads

PosterElite2019v-khonkaen-01

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกาย

Thailand International Elite Physique Championships

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ

(ไม่รับสมัครหน้างาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562**

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์และโทรสาร 0-2170-9601 และ 0-2170-9602
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

Don’t miss!!! Thailand International Elite Physique Championships

@Central Plaza Khonkaen , Thailand

June 15-16, 2019

Any nationality can be registered

Registration Period :  10th June, 2019

No Registration Fee

Detail TIEPC 2019 (Eng)

Registration TIEPC 2019 (Eng)

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240
Tel : 02-170-9601 E-Mail : reg.tbpa@gmail.com

**** Final Entry date: Monday 10th June, 2019 ****

*****************************

พกวv3

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้

โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา08.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าประกันการสมัคร 500 บาท
(ชำระค่าประกันการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพากายระดับชาติ)

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้   หมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

!!! รับจำนวนจำกัด !!!
(เงินประกันการสมัครคนละ 500 บาท จะคืนให้เมื่ออบรมครบหลักสูตรสองวัน)

1548063470024 

 

 

 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย