Downloads

พกว

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้

โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

วันที่ 16 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
E-mail : reg.tbpa@gmail.com

**** ไม่รับสมัครทางเฟสบุ๊ค ****

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าประกันการสมัคร 500 บาท
(ชำระค่าประกันการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ)

ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือ สแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
E-mail : reg.tbpa@gmail.com

<<< กรุณาส่งหลักฐานให้ครบ
มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งหลักฐานครบก่อนเท่านั้น >>>

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  หมดเขตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

!!! รับจำนวนจำกัด !!!

(เงินประกันการสมัครคนละ 500 บาท จะคืนให้เมื่ออบรมครบหลักสูตร 2 วัน)

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

**************************************************************************

Poster

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!!
การแข่งขันกีฬาเพาะกายรายการ
“หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”

Muscle and Physique Contest 2019
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไบรท์พระราม 2

<<สมัครได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น>>

Download รายละเอียดการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

 (ไม่รับสมัครหน้างาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน

  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2562**

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 , 092-278-6816
หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่
Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

**************************************************************************

posterV1

!!! เปิดรับสมัครแล้ว !!!

 การประกวด Thailand Sport Expo Model Physique 2019

วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 วันที่
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพคเมืองทองธานี

<< สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ >>

ดาวน์โหลด:  รายละเอียดการแข่งขัน

ดาวน์โหลด:  ใบสมัคร

ช่องทางการสมัคร
– อีเมล: reg.tbpa@gmail.com
– ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครด้วยตนเองด้วยความช่วยเหลือจาก
สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย 286 ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยถ. รามคำแหงหัวหมากบางกะปิกทม 10240
โทรศัพท์ 02-170- 9601, 092-278 6816

** หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562 **

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

<< ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น >>

“ การประกวด Sport Expo Model Physique” จัดขึ้นสำหรับทุกคนที่รักษา
ตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถใช้เวทีนี้เพื่อแสดงร่างกายของพวกเขาต่อผู้ชม
“ Thailand Sport Expo” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมือง ทองธานี
นอกจากนี้เหตุการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันชายและหญิงทุกคนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทยและร่างกายกีฬาจะดูแลเหตุการณ์นี้

ดาวน์โหลด:  รายละเอียด

ดาวน์โหลด:  แบบฟอร์มใบสมัคร Sport Expo 2019

การลงทะเบียนและติดต่อ
สมาคมกีฬาเพาะกายและร่างกาย
แห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนรามคำแหงแขวงบางกะปิกรุงเทพฯ 10240 โทร
: 02-170-9601 อีเมล: reg.tbpa@gmail.com
วันครบกำหนดลงทะเบียน: 30 กันยายน 2562

******************************************สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย