Downloads

Untitled-1

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศภายใต้โครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งเพศชายและหญิงที่สนใจการออกกำลังกายในรูปแบบ weight training เข้าร่วมในกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มี Sixpacks” ซึ่งเป็นโครงการแนะนำการออกกำลังกายโดยทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก หรือ weight training ให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการรักษาสุขภาพโดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฟิตเนส The Physique ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนตลอดการอบรม

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียน-นักศึกษาทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี
2. หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ

กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรรม
1. เริ่มโครงการวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
2. อบรมทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ ในเวลา 15.00 -16.30 น. ณ ศูนย์ฟิตเนส The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

อบรมฟรี!!!!
ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com
โทรศัพท์และโทรสาร  0-2170-9601 และ 0-2170-9602

Download ใบสมัคร ปิดเทอมนี้มี Sixpacks

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

<<รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562>>

!!! รับจำนวน 50 คนเท่านั้น !!!
*หากมีผู้สมัครครบจำนวน สมาคมขอสงวนสิทธิปิดรับสมัครทันที*

*********************

“เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”

585521

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2502)
เข้าร่วมกิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”
ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ !!!

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพาะกายวัยเกษียณ

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2562**

เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย MR.THAILAND 2019

52402721_2035197663244128_8966759741057400832_n

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 – 21 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ  ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

Download ใบสมัคร

————ไม่รับสมัครหน้างาน————

 *****หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน  2562 *****

สถานที่ติดต่อ สมัคร และ  ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  286                                    การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                                                                                โทรศัพท์และโทรสาร  0-2170-9601 และ 0-2170-9602

หรือสแกนหลักฐานการสมัครทั้งหมด ส่งมาที่

Email : reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  inbox facebook                          เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

แอพพลิเคชั่น LINE

36441548063470024

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย