Constitution and Members

***ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย***

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

00090010

ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

Members
รายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อสมาชิกค่าย (สามัญ)

บัญชีรายชื่อสมาชิกค่าย (วิสามัญ)

สามารถสมัครสมาชิกกับทางสมาคมฯ ได้โดยส่งหลักฐานทั้งหมดดังต่อไปนี้พร้อมกันเข้ามาที่สมาคมฯ

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของค่าย
2. รูปถ่ายเจ้าของค่าย
3. หลักฐานการโอนเงินค่าแรกเข้าสำหรับการสมัครสมาชิก จำนวน 1000 บาท
4. หลักฐานการโอนเงินค่าสมาชิกประจำปี จำนวน 1000 บาท
5. รายชื่อสมาชิกของค่าย อย่างน้อย จำนวน 20 คน
6. รูปค่าย, ที่อยู่, และแผนที่
7. ใบสมัครสมาชิกจากเว็ปไซต์

Download  :  ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกมาที่

บัญชีสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-17165-6

จากนั้นให้ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email : tbpathai@hotmail.com

Tel : 021709601 , 092-278-6816


สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย