Members

สามารถสมัครสมาชิกกับทางสมาคมฯ ได้โดยส่งหลักฐานทั้งหมดดังต่อไปนี้พร้อมกัน
เข้ามาที่สมาคมฯ

1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของค่าย
2. รูปถ่ายเจ้าของค่าย
3. หลักฐานการโอนเงินค่าแรกเข้าสำหรับการสมัครสมาชิก จำนวน 1000 บาท
4. หลักฐานการโอนเงินค่าสมาชิกประจำปี จำนวน 1000 บาท
5. รายชื่อสมาชิกของค่าย อย่างน้อย จำนวน 20 คน
6. รูปค่าย, ที่อยู่, และแผนที่
7. ใบสมัครสมาชิกจากเว็ปไซต์

Download:  ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกมาที่

บัญชีสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-17165-6

จากนั้นให้ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : 021709601 Fax : 021709602 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย