All posts by TBPA

นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่้ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 1st Thailand Open Masters Games (TOMG) ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในรายการ การแข่งขันกีฬาสูงอายุไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ (1st Thailand Open Masters Games)

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในรายการ
การแข่งขันกีฬาสูงอายุไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์
(1st Thailand Open Masters Games)

วันที่ 19-20 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG 2020_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

***หากท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ***
กรุณาติดต่อ โทร 02-1709601 หรือ 092-278-6816
เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
+

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 วันที่ 28 สิงหาคม 2563  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ International Bodybuilding Coaching Certificate 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 1st Thailand Open Masters Games (TOMG) ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9