Online Registration

** Foreigner Registration Form Click **
กรุณาตรวจสอบอีเมลล์ที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการส่งข้อความยืนยันการสมัคร”
เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม SUBMIT
เมื่อระบบแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูกต้อง” จึงจะเสร็จสิ้นการสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่รับสมัครหน้างาน)

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย