All posts by TBPA

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้ โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกลาางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ ”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน2562

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกลาางเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย
Thailand International Elite Physique Championships 2019

0001

0002

0003

0004

0005รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน TIEPC 2019

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร  092-278 6816

เวลา 9.00 – 17.00 น. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2562

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

0001

0002

รายชื่อผู้เข้าอบรม

***สอบถามข้อมูลรายละเอียด***
กรุณาติดต่อ   โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships 2019

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand International Elite Physique Championships ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสกายบอลลูม ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ