All posts by TBPA

ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องเอเวอร์กรีน
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ
โดยได้รับเกียรติจากนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ประมวลภาพการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (NATIONAL JUDGES CERTIFIED 2021) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

ประมวลภาพพิธีเปิดฯ และ บรรยากาศการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Judge Certified 2021)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564  ณ ห้องเอเวอร์กรีน 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (MR.THAILAND 2021)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2564 (MR.THAILAND 2021)

วันที่ 9 – 11 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_2

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_3

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_4

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_5

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_6

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_7

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน MR.THAILAND 2564_Page_8

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ โทร  092-278 6816

เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

**ภายในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564**

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

166675123_3767057790058098_5621072966833510865_n

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ออกกำลังกาย The Physique จัดการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
การออกกำลังกาย
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 71 คน
ณ ศูนย์ออกกำลังกาย 
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.  โดยได้รับเกียรติจากนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้