All posts by TBPA

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ไตรรัตน์​ ไชย​นุ​รักษ์​
ผู้บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 41 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562  ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2502) เข้าร่วมกิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”

“เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”

585521

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2502)
เข้าร่วมกิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน”
ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ณ ไอส์แลนด์ฮอล์ล ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ !!!

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพาะกายวัยเกษียณ

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2562**

1548063470024

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทย The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ วันที่ 19-20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทย
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ วันที่ 19-20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อ พกว._p001

ประกาศรายชื่อ พกว._p002

ประกาศรายชื่อ พกว._p003

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

***สอบถามข้อมูลรายละเอียด***

กรุณาติดต่อ   โทร 02-170 9601 หรือ 092-278 6816
เวลา 9.00 – 17.00 น.  

1548063470024

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

พกว

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สนใจภายใต้

โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กทม.

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัคร และ ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่ E-mail : reg.tbpa@gmail.com

Download ใบสมัคร

***หลักฐานการสมัคร***
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผู้สมัคร 2 นิ้ว  1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หลักฐานการชำระเงิน ค่าประกันการสมัคร 500 บาท
(ชำระค่าประกันการสมัคร เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย
984-4-69949-5  ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพากายระดับชาติ)

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้   หมดเขตวันที่ 11 มีนาคม 2562

!!! รับจำนวนจำกัด !!!
(เงินประกันการสมัครคนละ 500 บาท จะคืนให้เมื่ออบรมครบหลักสูตรสองวัน)

1548063470024

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5 “5TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE”

52161

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมัครเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 5

5th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!! หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

** ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม **

(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

  1. สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
  2. บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
  3. บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****

  1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
  2. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี

– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **

– จำนวน 60 คน

***** การสมัครเข้าร่วมการอบรม *****

– โอนค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่

บัญชีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ

ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 984-4-69949-5

– ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601

Email : reg.tbpa@gmail.com