Asia Pacific Bodybuilding Championships At The Nine Center Rama9 Bangkok , August 17-18 , 2019

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Asia Pascific Bodybuilding Championships
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ  ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย ร่วมด้วย
หม่า เหว่ง กวง ประธานสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมเปิดการการแข่งขัน

Gallery

Opening ceremony

August 17, 2019

August 18, 2019