“ Thailand International Sport Expo Physique Contest 2016 ”

โปรเตอร์

เปิดรับสมัครแล้ว

 Thailand International Sport Expo Physique Contest 2016

วันที่ 25-26มิถุนายน 2559 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอล เมืองทองธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ : http://tbpa.or.th/downloads/

สถานที่ติดต่อและสมัคร : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬำแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-170- 9601 email: reg.tbpa@gmail.com

เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม 59 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)

หลักสูตร “National Bodybuilding Coaching Certificate”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ผ่านการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
เข้าร่วมรับการอบรม
หลักสูตร “National Bodybuilding Coaching Certificate”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อนี้มารายงานตัวที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อนี้
มารายงานตัวที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ชั้น 19
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กทม.
โดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 2559-1 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 2559-2

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยคนใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558      ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559    ณ ห้องเอเวอร์ กรีน ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย