ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย The Physique

ประมวลภาพการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์ออกกำลังกาย The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

GALLERY

ประมวลภาพการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 18 มีนาคม 2566

ประมวลภาพการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 19 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (MR.THAILAND 2023)

65178

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(MR.THAILAND 2023)

ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2566
ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต

 

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

👇👇👇
ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ข้อกำหนดคุณสมบัติการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

1.ต้องผ่านการแข่งขันและติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับของรายการ Road to Mr.Thailand 2023 รายการใดรายการหนึ่ง

2.ผู้ผ่านเข้ารอบ Road to Mr.Thailand 2023 ต้องลงแข่งตามรุ่นที่ได้อันดับมาเท่านั้นในกรณีทำน้ำหนักไม่ได้ตามเกณฑ์จะถูกปรับให้เป็นรุ่นถัดไป

3.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการยืนยันส่งเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยค่ายสมาชิกที่ส่งแข่งและได้อันดับมา ในกรณีที่มีการย้ายค่ายจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ย้ายค่ายจากค่ายสมาชิกที่ส่งแข่งเดิมมาแสดงจึงสามารถลงแข่งขันได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  092-278-6816 หรือ inbox เพจ facebook สมาคมฯ

  **หมดเขตยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 31 มีนาคม 2566 **

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ

“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566

ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE
ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
(ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-0001

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-0002

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร_page-00033

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**

กรุณาติดต่อ 02-170 9601 หรือ 092-278 6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2023 รหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 ณ โคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships 2023 รหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

GALLERY

Opening Ceremony&Day1 E-San Classic @Central Korat March 4-5,2023

Day2 E-San Classic @Central Korat March 4-5,2023

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย