All posts by TBPA

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 “10TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE”

10thnbcc

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมัครเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติครั้งที่ 10

10th National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC)

วันที่  13 – 15  มีนาคม 2567

ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ถ.รามคำแหง หัวหมาก  กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.30 น.
(ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

!!! รับสมัครจำนวน 60 คน !!!

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

*** ไม่รับสมัครทางเฟสบุ๊ค ***

👇👇👇
Download รายละเอียด

👇👇👇
สมัครอบรม

ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม
(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1.สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
2.บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
3.บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

โอนค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่
บัญชี ออนไลน์ให้ไทยฟิต ธนาคารกรุงไทย
สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

เลขที่บัญชี 679-3-40185-8

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
2. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี

**ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย**

<< กรุณาส่งหลักฐานให้ครบ
มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งหลักฐานครบก่อนเท่านั้น >>

 ** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2567 **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  inbox เพจ facebook
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
หรือติดต่อ 092-278-6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4 (4TH THAILAND OPEN MASTERS GAMES) วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ

ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4

(4th THAILAND OPEN MASTERS GAMES)

วันที่  2 – 3  มีนาคม  2567
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0001

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0002

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0003

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0004

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-00055

** หากไม่มีรายชื่อของท่าน **
กรุณาติดต่อ  092-278 6816
หรือ  inbox เพจ facebook สมาคม
เวลา  09.00 – 17.00  น.
<< ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2567 >>

นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และภาวะผู้นำกับการบริหารสมาคมกีฬา”

606024_0

606023_0

606022_0

606026

606032

606030

606033

606034

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และภาวะผู้นำกับการบริหารสมาคมกีฬา” ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ ณ ห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)

 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยโครงการ “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิมและศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม

01 158947_0 158948_0 S__32104462158951

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยโครงการ “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย”
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิมและศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม จัดพื้นที่เพื่อการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์จากรถโมบายฟิตเนส เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในอำเภอเกาะสมุยได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ตามนโยบาย “สุขภาพดีวิถีไทย” โดยได้มีพิธีส่งมอบรถโมบายฟิตเนส ณ ลานกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567
โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ร่วมกับนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายยงยุทธ พรหมเกาะ เลขาธิการมูลนิธิรวมพลคนสมุยและมิสเตอร์มาร์คัส มัสเตอร์ เจ้าของค่ายพันชิตมวยไทยยิม ได้กรุณาให้เกียรติร่วมส่งมอบรถโมบายฟิตเนสในครั้งนี้ให้แก่ คุณณัฐกานต์ สุภากาญจน์ ผู้จัดการสาขา คุณจันทิรา ศิรินาวารัฐ ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า คุณกฤษฎา เขาโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา คุณวาทินี ชนะบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละไมเป็นผู้รับมอบ

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ฝึกสอน และ
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 2567 ณ ห้อง excutive lounge
ชั้น 5 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ