ตารางการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตารางการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3
“3rd National Bodybuilding Coaching Certificate”

ตารางการอบรมNBCCครั้งที่3

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 *** สำหรับ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ***

ทางสมาคมฯ จะแจ้งหลังจาก ปิดการรับสมัคร ภายใน 3 วัน

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC) วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC)

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******
กรุณาติดต่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 12.00 น.
Untitled-2

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรุณานำบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับการลงทะเบียนหน้างาน

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส กีฬาผู้สุงอายุแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
กีฬาผู้สุงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 – 27 เมษายน 2561

ณ จังหวัดน่าน

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามลิงค์:  รายละเอียดและใบสมัครกีฬาผู้สูงอายุครั้งที่ 1

สถานที่ติดต่อและสมัคร : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286  ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-170- 9601 email: reg.tbpa@gmail.com

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 กุมภาพันธุ์ 2561

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)**

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป

*หมายเหตุ : ในการสมัครแข่งขันปี พ.ศ.2561 อนุโลมให้ผู้สมัครไม่ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาในจังหวัดสังกัดของท่าน แต่สามารถสมัครได้โดยตรง ผ่านทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3 “3rd National Bodybuilding Coaching Certificate”

nbcc3

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญชวน ผู้ผ่านการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 3
“3rd National Bodybuilding Coaching Certificate”
วันที่  7 – 9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
** รับจำนวนจำกัด **

** ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการอบรม **
(ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1. สมาชิกสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
2. บุคคลในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา 5,000 บาท
3. บุคคลทั่วไป 8,000 บาท

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****
1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” มาก่อน
2. มีอายุระหว่าง 22– 60 ปี
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **
– จำนวน 60 คน

***** การสมัครเข้าร่วมการอบรม *****
– โอนค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่
บัญชีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ
ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
เลขที่บัญชี 984-4-69949-5
– ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601
Email : reg.tbpa@gmail.com
** ปิดรับสมัคร **
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://tbpa.or.th/downloads/

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!! Thailand Muscle and Physique Championships 2018

Poster_TMC_2017_E_V1

THAILAND MUSCLE AND PHYSIQUE CHAMPIONSHIPS

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

ณ รอยัล การ์เด้น พลาซ่า เมืองพัทยา

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์:  http://tbpa.or.th/downloads/

สถานที่ติดต่อและสมัคร : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286  ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-170- 9601 email: reg.tbpa@gmail.com

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 16 กุมภาพันธุ์ 2561

**(ไม่รับสมัครหน้างาน)**

———————————————————————-

“THAILAND MUSCLE AND PHYSIQUE CHAMPIONSHIPS”

 24 – 25 February 2018

“Thailand Muscle and Physique Championships” has been organized for people who have maintained
their strong and healthy body so they can use this stage to show their physique to the audiences.

This year, “TMPC” will be held during February 24-25, 2018 at Royal Garden Plaza Pattaya City.

The event will be supervised by Thailand Bodybuilding and Physique Sport Association (TBPA).

Detail and Registration : http://tbpa.or.th/downloads/

Registration and Contact
Thailand Bodybuilding & Physique Sports Association
286 Sport Authority of Thailand
19th Floor Chaloemprakiat Bldg. Ramkamhaeng Road, Bangkapi Bangkok 10240
Tel : 02-170-9601  E-Mail : reg.tbpa@gmail.com
Due date for registration : February  16th, 2018

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย