All posts by TBPA

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส STANDARD TRAINING COURSE FOR JUDGE OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส

STANDARD TRAINING COURSE FOR JUDGE OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS

      วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง       จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสิน

ตารางอบรม

         การแต่งกาย

         –  วันที่เข้าอบรม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

         –  วันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมเนคไท กางเกงสีเข้ม

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อภายใน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Asia Pacific Bodybuilding Championship 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

Asia Pacific Bodybuilding Championship 2018

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน APBC 2018 (ลงเว็บ)

****หากไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน****
กรุณาติดต่อ ภายในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.

 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน STANDARD TRAINING COURSE FOR COACH OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 4

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
Untitled-2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส Standard Training Course for Coach of Bodybuilding and Physique Sports วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน         กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

Standard Training Course for Coach fo Bodybuilding and Physique Sports

วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน

ตารางการอบรม

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อภายใน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com