สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยโครงการ “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิมและศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม

01 158947_0 158948_0 S__32104462158951

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยโครงการ “เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย”
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิมและศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม จัดพื้นที่เพื่อการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์จากรถโมบายฟิตเนส เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในอำเภอเกาะสมุยได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ตามนโยบาย “สุขภาพดีวิถีไทย” โดยได้มีพิธีส่งมอบรถโมบายฟิตเนส ณ ลานกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567
โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ร่วมกับนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายยงยุทธ พรหมเกาะ เลขาธิการมูลนิธิรวมพลคนสมุยและมิสเตอร์มาร์คัส มัสเตอร์ เจ้าของค่ายพันชิตมวยไทยยิม ได้กรุณาให้เกียรติร่วมส่งมอบรถโมบายฟิตเนสในครั้งนี้ให้แก่ คุณณัฐกานต์ สุภากาญจน์ ผู้จัดการสาขา คุณจันทิรา ศิรินาวารัฐ ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า คุณกฤษฎา เขาโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา คุณวาทินี ชนะบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละไมเป็นผู้รับมอบ