เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 4TH THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

Poster-TOMG-bb

edit-1

เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ

ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4

4TH THAILAND OPEN MASTERS GAMES

ระหว่างวันที่  2 – 3  มีนาคม  2567
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ ภาคี 17 สมาคมกีฬา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุของไทย ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4  (4th THAILAND OPEN MASTERS GAMES)  ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 24  กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2567 โดยมีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4 (4th THAILAND OPEN MASTERS GAMES) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาสูงอายุ เป็นการเติมเต็มระบบการแข่งขันกีฬาของประเทศ และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)
สมัครแข่งขัน
👇👇👇
กดคลิ๊กที่นี่

รายละเอียดการแข่งขัน

<< ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 300 บาท / 1 ท่าน >>
*ชำระได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน*

 

<< นักกีฬาคนไทยต้องสังกัด ค่ายสมาชิกสมาคม
โดยต้องมีคำรับรองจากหัวหน้าค่ายทุกคนว่านักกีฬาปราศจากการใช้สารต้องห้าม หากมีการตรวจพบการใช้สารต้องห้าม นักกีฬาและค่ายสมาชิกต้องถูกลงโทษตาม พรบ.ควบคุม สารต้องห้าม >>

 

หมายเหตุ
สำหรับนักกีฬาไทย ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 ถึง 5 ที่สังกัดค่ายสมาชิกสมาคมใน 18 รุ่นการแข่งขันนี้จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2024) ในวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ทั้งนี้นักกีฬาที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนรุ่นการแข่งขันได้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  inbox  facebook
เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

หรือ ติดต่อ  092-278-6816

  **หมดเขตรับสมัครวันที่  7  กุมภาพันธ์  2567**

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

Registration  is open!!!

4th THAILAND OPEN MASTERS GAMES

Organized the competition during 2 – 3 March 2024

at  Central Chiangmai Airport, Chiangmai Province


👇👇👇
registration

Detail

 Registration fee to participate in the competition
$30 US dollar

*Pay at the registration desk in front of the event*

For more information inbox facebook
https://www.facebook.com/tbpa.or.th

Phone : 092-278-6816

Due date for the registration : 7th February, 2024