ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย รายการ 17th South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ 17th South East Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ เมืองบาตัม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย