ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และงานเลี้ยงพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini MBA in Fitness Enterprise Management (FEM) การจัดการธุรกิจฟิตเนส รุ่นที่ 1

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และงานเลี้ยงพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini MBA in Fitness Enterprise Management (FEM)
การจัดการธุรกิจฟิตเนส รุ่นที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา อาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ ห้องมัทนา
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง กทม.