ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ Online ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
โดยมีคุณบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564