ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest 2021 วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ

“หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”

Muscle and Physique Contest 2021

วันที่  4-5  ธันวาคม  2564
ณ  ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหนุ่มกายงาม สาวกล้า_page-0001

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหนุ่มกายงาม สาวกล้า_page-0002

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหนุ่มกายงาม สาวกล้า_page-0003

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหนุ่มกายงาม สาวกล้า_page-0004

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหนุ่มกายงาม สาวกล้า_page-000500060007

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  092-278 6816

เวลา  09.00 – 17.00  น.

**ภายในวันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน  2564**