ทรงพระเจริญ

571213

ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่  และนักกีฬา

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย