ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับต้น หลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกาย
ระดับต้นหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_01รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_02รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_03รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_04รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_05รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_06รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_07รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_08รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_09รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_10รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_11รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_12

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

กรุณาติดต่อ  โทร  092-278 6816

ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น