การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นำโดยคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ และ
กรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสมาคมฯ  ณ ห้อง สุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ