ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “1st World Bodybuilding Coaching Certificate Course” WBCC ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน กีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ World Bodybuilding Coaching Certificate Course WBCC

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอน

กีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ

World Bodybuilding Coaching Certificate Course WBCC

วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 30  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

เวลา 9.00 – 17.00 น.  โทร 02-1709601 หรือ 092-9067296
Untitled-2

ตารางการอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย