กองทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ปี2013

 1. นายวิเชียร     แจ่มจำรัส
 2. นายสมคิด      สุเมโธเวชกุล
 3. นายสุวิทย์     มีศิลป์
 4. นายไกรศักดิ์       ฆารภัคดี
 5. นายปริญญา       อ้ายเหมย
 6. นายแสวง       ปานะโปย
 7. นายผลา     มีชัย
 8. นายศุภชัย    สมบูรณ์
 9. นายวันชัย        กาญจนพิมาย
 10. นายกิตติพงษ์   จันทร์สุวรรณ
 11. นายวชิรวิทย์         อุตรี
 12. นายอธิวัฒน์     จำเนียรทรัพย์
 13. จ่าเอกดำรงศักดิ์   สร้อยศรี
 14. น.ส.วิไลพร     วรรณกลาง
 15. น.ส.เดือนฉาย   ศิวะโมกข์ลัคณา
 16. น.ส.จรัญญา     ดวงคำ
 17. อาจารี        แท่นทรัพย์
 18. นางสาวนงเยาว์  โกสีนาม
 19. น.ส. นนท์นัฐดา     อำมาตย์
 20. น.ส.รุ้งตะวัน   จินดาซิงห์
 21. น.ส.เบญจวรรณ    ทองสิน
 22. นายสาคร    มาตรวังแสง

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

งานสัมมนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ

ได้รับเกียรติจากนายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.สารต้องห้าม”

โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้อาทิ ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์ ผู้อำนวยการประจำศูนย์ปฏิบ้ติการตรวจหาสารต้องห้าม ม.มหิดล
ดร.นนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา กว่า 100 คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G

ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดาว์นโหลดรายละเอียดในการแข่งขัน

ดาว์นโหลดใบสมัคร

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย