All posts by TBPA

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน MR.THAILAND 2017

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mr.Thailand 2017)

รับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา และรับรางวัลนักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 เมษายน 2560 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล

นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

รับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา

และนายวันชัย กาญจนพิมาย นักกีฬาทีมชาติไทย รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

เรียนค่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

MR.thailang 2017

เรียนค่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ทุกท่าน เหลือเวลาอีกเพียง 12 วันเท่านั้น (10 เมย. 2560) ก็จะปิดรับสมัคร

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

( Mr. Thailand 2017)
ท่านได้ส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วหรือยัง !!!