All posts by TBPA

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นำโดยคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ และ
กรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสมาคมฯ  ณ ห้อง สุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับต้น หลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกาย
ระดับต้นหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_01รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_02รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_03รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_04รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_05รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_06รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_07รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_08รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_09รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_10รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_11รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน พกว. 2_Page_12

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

กรุณาติดต่อ  โทร  092-278 6816

ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

883223

คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา
ร่วมกับ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

“แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

50 วัน 5,000 คน 5,000,000 แคลอรี่ โดยเมื่อครบ1ล้านแคลอรี่ที่ส่งเข้ามาในแอพลิเคชั่น เราจะบริจาคเครื่อง High Flow Oxygen 1 เครื่อง ให้แก่  1 โรงพยาบาล จนกว่าจะครบ 5 เครื่องยัง 5 โรงพยาบาล

***ส่งคะแนนแคลอรี่ของท่านทางแพลทฟอร์ม Line official account (Line OA) โดยเสิร์ช @caloriecredit แล้ว แอดเฟรนด์ได้เลย

***เริ่ม 21 มิ.ย. ถึง 10 ส.ค.2564***

“ออกกำลังกายช่วยชีวิต   แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Calories-Credit-Challenge-101102598879103

#แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ #แคลอรี่เครดิต
#CaloriesCreditChallenge #CCC

 

ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตสู้COVID19”

ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปกิจกรรม แคลอรี่เครดิตสู้COVID19

อันดับที่ 1 – อันดับที่ 5

 

รางวัลชมเชย 20 รางวัล

 

Popular Vote 2 รางวัล

*** สำหรับผู้ที่ได้ รับรางวัล 27 ท่าน***

ให้ติดต่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน Inbox เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

****ประกาศ ด่วน!!!!****

ใบขึ้นทะเบียนบุคลากร พกว

****ประกาศ ด่วน!!!!****

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
ทุกคน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับต้นตามมาตรฐานการฝึกอบรมของสมาคม

***ขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านส่งข้อมูลที่กรอกครบถ้วนตามเอกสารการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” มาที่ Reg.tbpa@gmail.com

หลักฐานการขึ้นทะเบียน
1.ใบขึ้นทะเบียน
2.สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรม
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

Download ใบขึ้นทะเบียน

สแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่   Reg.tbpa@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-278-6816

<< หมดเขตการขึ้นทะเบียน วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นี้ >>

สมาคมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ทางเพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย