เรื่องขอเลื่อนงานประกวด “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”


img_1551เรื่องขอเลื่อนงานประกวด “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ในวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2559 ออกไป
ตามที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมงานประกวด “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2016 ในวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2559 ณ MBK Avenue นั้น ด้วยขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศให้งดการจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา 30 วันเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สมาคมจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานประกวดดังกล่าวออกไป สำหรับกำหนดการใหม่สมาคมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป