การประชุมรายงานตัวนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2567 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

01 02 03 04 05 06

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมรายงานตัวนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2567 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเข้ารายงานตัว ดังนี้
1.นายสิทธิชาติ กับปะหะ
2.นายจีรพันธ์ โป่งคำ
3.นายสุรศักดิ์ ปานเรือง
4.นายธนกฤต ประจันตะเสน
5.นายสายฟ้า เสนีวงค์
6.นายสมคิด สุเมโธเวชกุล
7.นายฉัตรดนัย เศรษฐศิริกุล
8.นายเอกพลชด์สร สุขทอง
9.นายนันทพงศ์ มุขดารา
10.นายกิตติศักดิ์ บุระดำ
11.นายราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์
12.นายวันชัย กาญจนพิมาย
13.นางสาวจิรฐา จุฑานิชกานต์
14.นางสาวศิรินทิพย์ อินทรีย์
15.นางสาวยุพาพร สืบสวน
16.นางสาวจีรนันท์ สุรันต์
17.นางสาวชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์
18.นางสาวสิมรา ชุ่มชื่น
19.นางสาวศิริพร ศรช่วย
20.นางสาวอาจารี แท่นทรัพย์
21.นางสาวสายใจ สุสมแก้ว
22.นางสาวกันติชา สีจันทร์
23.นางสาวจินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย!!! ร่วมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2567 นี้

444139860_1004671134348693_5929846670947857554_n

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย!!! ร่วมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2567 นี้

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567 โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จัดหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับ
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จัดหลักสูตร
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ให้กับนายทหารที่เข้าร่วมรับการอบรมนายทหารการกีฬารุ่นที่ 43 ประจำปี 2567 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

GALLERY

อบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 9 พ.ค.2567

อบรมหลักสูตร “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” วันที่ 10 พ.ค.2567

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย