ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567 ณ อาคารพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรี

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39
“ราชบุรีเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 20  มีนาคม 2567
ณ อาคารพลศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรี

GALLERY

Day 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 18-03-67

Day 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 19-03-67

Day 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 20-03-67

Day 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 21-03-67

Day 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 22-03-67

Day 6 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 23-03-67

Day 7 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ 24-03-67

 

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10  National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 15 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10  National Bodybuilding Coaching Certificate Course (NBCC) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

GALLERY

DAY1 NBCC ครั้งที่ 10

DAY2 NBCC ครั้งที่ 10

DAY3 NBCC ครั้งที่ 10

ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย ปิดเทอมนี้มี Six-pack 2024

ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ทุกเพศ อายุ 13-19 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน

“ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย”ปิดเทอมนี้มี Six-pack 2024


ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567

ชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท

!!!หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2567 !!!

👇👇👇
Download รายละเอียด

👇👇👇
สมัครเข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  inbox เพจ facebook
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
หรือติดต่อ 092-278-6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุนานาชาติ THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุนานาชาติ THAILAND OPEN MASTERS GAMES ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

GALLERY

การแข่งขันเพาะกาย TOMG ครั้งที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2567 จ.เชียงใหม่

การแข่งขันเพาะกาย TOMG ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มีนาคม 2567 จ.เชียงใหม่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย