เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” MUSCLE AND PHYSIQUE CONTEST 2022 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

หนุ่มกายงาม2565ดราฟสอง

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ
“หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย”
Muscle and Physique Contest 2022
ระหว่างวันที่  24-25  ธันวาคม  2565
ณ  ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา
สมัครได้เฉพาะคนไทย
(ไม่รับสมัครหน้างาน)
 สมัครแข่งขัน
👇👇👇
กดคลิ๊กที่นี่
รายละเอียดการแข่งขัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  inbox  เพจ facebook  สมาคม

โทรศัพท์ 092-278-6816
  **หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2565**
ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Southern Bodybuilding Championships “ปักษ์ใต้คลาสสิค” 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022

“ปักษ์ใต้คลาสสิค”

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-0001

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-0002

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-0003

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-0004

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-0005

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน_page-000666

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ inbox facebook เพจสมาคม เท่านั้น

เวลา 09.00 – 17.00 น.

<<ภายในวันพุธที่  2  พฤศจิกายน  2565>>

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณหงส์ 1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง บางกะปิ กทม.

ผู้บริหาร นักกีฬาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร นักกีฬาสมาคมกีฬาเพาะกายฯ เข้ารับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

สำหรับรายชื่อนักกีฬาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 47 คน ประกอบด้วยชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) 1.นายกิตติ ผลาผล ,2.นายขุนตาล พวงเพชร ,3.นายจักรวัฒน์ อินทะรังษี ,4.นายณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ์ ,5.นายภาณุพงศ์ ประทีป ,6.นายสหรัฐ เคลือบมาศ ,7.นายสิทธินาจ รังสิศิริไพบูลย์ ,8.นายสุรศักดิ์ ปานเรือง ,9.นายอภิชัย วันดี ,10.นางสาวชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์11.นางสาวศิริพร ศรช่วย

ชั้นจตุตถดิเรกคุณภรณ์ (จ.ภ.) 1.นายกิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ ,2.นายชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล ,3.นายชัยวัฒน์ ทองแสง ,4.จ่าอากาศโท ณัฐวัตร โพธ์ฉัตร ,5.นายเดชณรงค์ ประเทศ ,6.นายธนวันต์ เวศพันธ์ ,7.นายบุลากร ดีกระโทก ,8.นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ ,9.พันจ่าอากาศเอก วัสพล มะสกล ,10.นายสุวิจักขณ์ พินทุสรชัย ,11.นายเอกพล สุขทอง ,12.นางสาวจิรฐา จุฑานิชกานต์ ,13.นางสาวเจนจิรา แจ่มดี ,14.นางสาวสิรินดา พันสถา ,15.จ่าอากาศเอกหญิง อาจารี แท่นทรัพย์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณภรณ์ (บ.ภ.) 1.นายชวินธร เทพวงษ์ ,2.นายเทพพร พวงทับทิม ,3.นางสาวกีรติญา จันทรัตน์ ,4.นางสาวนาตาลี สุขโข ,5.นางอชิรญา แปงเสน

ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณภรณ์ (ร.ท.ภ.) 1.นายจีรวิชช์ บูรณกิจ ,2.นายไชยธนงค์ เสียงล้ำ ,3.สิบตรี ฐิติวัฒน์ เลี่ยมสืบเชื้อ ,4.นายธนพิพัฒน์ จันทนเสวี ,5.นายประกาศิต เครือบุตร ,6.นายรัตตันดีป ซิงห์ สัจจเดวา ,7.นายสุกิจ พาราสรรเสริญ ,8.นายสุรพันธ์ ไหมสีทอง ,9.นางสาวณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ,10.นางสาวตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว ,11.นางสาวนภัสนันท์ หัวรักกิจ ,12.นางสาวสกุลธรา จันทะโก

ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณภรณ์ (ร.ง.ภ.) 1.นายกฤษดา ศรีภูริจรรยา ,2.นายจุฬา ทองเรียม ,3.นายวิศรุต บุญศิริ ,4.นางสาวสุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง

 

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

99717

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันด์
ข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่  
และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย