ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 8TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

สอบผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกส_page-0001

สอบผ่านอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกส_page-0002222

ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เพื่อขอลงทะเบียนสอบซ่อม ได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 09-2278-6816

ติดต่อได้ภายในวัน และเวลาราชการ  เท่านั้น!!!

 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3 ไอทีสแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ ศูนย์ฝึกซ้อมนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขัน The Physique ชั้น 3
ไอทีสแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้รับเมตตาจากพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดด่านใน เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE)

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8
(8th National Bodybuilding Coaching Certificate Course)
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565
โดยมี คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8TH NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ (National Bodybuilding Coaching Certificate) รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม.
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน

ในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้จะเน้นการสร้างมาตรฐานของผู้ฝึกสอนกีฬาทางด้านเวทเทรนนิ่งระดับชาติโดยมีเนื้อหาหลักสูตรเป็นวิชา ความรู้ทางด้านกายวิภาคและระบบกล้ามเนื้อมนุษย์ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการที่จำเป็นในนักกีฬา จิตวิทยาทางการกีฬา และการฝึกสร้างกล้ามเนื้อในระดับต่างๆ ซึ่งมีวิทยากรระดับประเทศ อาทิ
รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
น.พ.อี๊ด ลอประยูร ดร.ทศพร ยิ้มลมัย ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และกลุ่มผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ซึ่งจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน 15-17 มิถุนายน 2565 นี้

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส Thailand Payap Classic Championships 2022 “พายัพคลาสสิค” วันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Thailand Payap Classic Championships 2022 “พายัพคลาสสิค” ระหว่างวันที่ 11 – 12  มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจาก
นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง

GALLERY

Opening Ceremony & Day 1 Payap Classic 2022 @Central Lampang

Day 2 Payap Classic 2022 @Central Lampang

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย