การประชุมรายงานตัวนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2567 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

01 02 03 04 05 06

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมรายงานตัวนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน
The Physique ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2567 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเข้ารายงานตัว ดังนี้
1.นายสิทธิชาติ กับปะหะ
2.นายจีรพันธ์ โป่งคำ
3.นายสุรศักดิ์ ปานเรือง
4.นายธนกฤต ประจันตะเสน
5.นายสายฟ้า เสนีวงค์
6.นายสมคิด สุเมโธเวชกุล
7.นายฉัตรดนัย เศรษฐศิริกุล
8.นายเอกพลชด์สร สุขทอง
9.นายนันทพงศ์ มุขดารา
10.นายกิตติศักดิ์ บุระดำ
11.นายราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์
12.นายวันชัย กาญจนพิมาย
13.นางสาวจิรฐา จุฑานิชกานต์
14.นางสาวศิรินทิพย์ อินทรีย์
15.นางสาวยุพาพร สืบสวน
16.นางสาวจีรนันท์ สุรันต์
17.นางสาวชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์
18.นางสาวสิมรา ชุ่มชื่น
19.นางสาวศิริพร ศรช่วย
20.นางสาวอาจารี แท่นทรัพย์
21.นางสาวสายใจ สุสมแก้ว
22.นางสาวกันติชา สีจันทร์
23.นางสาวจินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ