ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4 (4TH THAILAND OPEN MASTERS GAMES) วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ

ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 4

(4th THAILAND OPEN MASTERS GAMES)

วันที่  2 – 3  มีนาคม  2567
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0001

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0002

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0003

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-0004

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TOMG4_page-00055

** หากไม่มีรายชื่อของท่าน **
กรุณาติดต่อ  092-278 6816
หรือ  inbox เพจ facebook สมาคม
เวลา  09.00 – 17.00  น.
<< ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2567 >>