นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และภาวะผู้นำกับการบริหารสมาคมกีฬา”

606024_0

606023_0

606022_0

606026

606032

606030

606033

606034

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และภาวะผู้นำกับการบริหารสมาคมกีฬา” ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ ณ ห้องบรรยาย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)