ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”
ระหว่างวันที่ 23-24 กันายน 2566
ณ ศูนย์ออกกำลังกาย THE PHYSIQUE
ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
(ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น.)

ประกาศรายชื่อ พกว. 23-24 ก.ย. 66_page-0001

ประกาศรายชื่อ พกว. 23-24 ก.ย. 66_page-0002

ประกาศรายชื่อ พกว. 23-24 ก.ย. 66_page-00033

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ facebook
หรือติดต่อ 092-278-6816

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น