ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
Thailand Muscle and Physique Championships 2023
วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0001

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0002

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0003

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0004

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0005

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-0006

ประกาศรายชื่อ TMPC2023_page-00077

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***
กรุณาติดต่อ inbox facebook เพจสมาคม เท่านั้น

เวลา 09.00 – 17.00 น.

**ภายในวันพุธที่  13  กันยายน  2566**