ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกาย ระหว่างวันที่ 21–26 เมษายน 2566 ณ อาคารดนตรี อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกาย ระหว่างวันที่ 21- 26 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 23  เมษายน 2566 ณ อาคารดนตรี อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

GALLERY

Day 1 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)

Day 2 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)

Day 3 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)

Day 4 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)

Day 5 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)

Day 6 – กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (เพาะกาย)