ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest 2022 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ
“หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” Muscle and Physique Contest 2022 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก
คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

GALLERY

พิธีเปิดฯและภาพการแข่งขันวันที่ 1 หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2565

วันที่ 2 หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2565