ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2022 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ
Thailand Muscle and Physique Championships 2022
ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 โดยมี
คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล
 นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี

GALLERY

Opening Ceremony & Day 1 TMPC 2022 @Central Chonburi

Day 2 TMPC 2022 @Central Chonburi