ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
Thailand Muscle and Physique Championships 2022
วันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0001

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0002

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0003

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0004

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0005

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0006

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0007

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน TMPC 2022_page-0008

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***

กรุณาติดต่อ inbox facebook เพจสมาคม เท่านั้น

เวลา 09.00 – 17.00 น.

<<ภายในวันพุธที่  14  กันยายน  2565>>