ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามศาลาอเนกประสงค์ หาดแสนสุขลำปำ

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย อุสาหะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สนามศาลาอเนกประสงค์
หาดแสนสุขลำปำ

GALLERY

Day 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ “เพาะกาย”

Day 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ “เพาะกาย”

Day 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ “เพาะกาย”

Day 4 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ “เพาะกาย”

Final Day กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ “เพาะกาย”