ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเพาะกายผู้สูงอายุ ครั้งที่1 จ.น่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายผู้สูงอายุ ครั้งที่1 จ.น่าน

หากไม่มีรายชื่อ กรุณาต่อภายในวันที่ 19 เมษายน 2561
เวลา 9.00 น. –  17.00 น.
เบอร์โทร : 02-170-9601

(ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

**หมายเหตุ ให้นักกีฬานำรูปถ่ายจำนวน 2 นิ้ว มายังวันรายงานตัวเพื่อทำ AD Card

**นักกีฬาสามารถเข้าพักได้ที่ โรงแรมภูระฟ้าเพลส จ.น่าน**