ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC) วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2018 (TMPC)

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******
กรุณาติดต่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 12.00 น.
Untitled-2

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรุณานำบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับการลงทะเบียนหน้างาน

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com