ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน MR.THAILAND 2017

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mr.Thailand 2017)