กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร ระนอง เกมส์

ประมวลผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร ระนอง เกมส์

วันที่ 23-25 มี.ค.2560 ณ ศาลากลาง จังหวัดชุมพร