การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเพาะกายสาธิต

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์

ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560