นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อนี้มารายงานตัวที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ขอให้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อนี้
มารายงานตัวที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ชั้น 19
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กทม.
โดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 2559-1 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก 2559-2