ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ THAILAND E-SAN CLASSIC BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS 2023 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ
Thailand E-San Classic Bodybuilding
and
Physique Sports Championships 2023

“อีสาน คลาสสิค”

วันที่  4 – 5  มีนาคม  2566

ณ โคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0001

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0002

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0003

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0004

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0005

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0006

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0007

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0008

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0009

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0010

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-0011

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน E-San 2023_page-00122

***หากไม่มีรายชื่อของท่าน***
กรุณาติดต่อ  092-278 6816

หรือ  inbox เพจ facebook สมาคม

เวลา  09.00 – 17.00  น.

**ภายในวันพุธที่  1  มีนาคม  2566**