ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

36883

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓   มิถุนายน  ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่  และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย