๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันด์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

32305

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันด์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น  อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่  
และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย