ทรงพระเจริญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

605759

ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ 
และนักกีฬา
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย